VELİ TOPLANTISI

VELİ TOPLANTISI

 

 

SÜMER ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ(OKULU) MÜDÜRLÜĞÜ

I.DÖNEM VELİ TOPLANTISINA DAVETİYE

 

Sayın Velimiz,

 

Okulumuzun 2015–2016 Eğitim-Öğretim Yılı I.Dönem Veli Toplantısı 27/10/2015 salı günü Saat 12:00–13:00 saatleri arasında okulumuz toplantı salonunda yapılacaktır.

            Eğitim-Öğretimde başarıyı artırıcı çalışmalarımıza, okul-aile arasındaki bağları güçlendirici, birlik ve beraberlik içinde öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamada sizlerin görüş ve düşüncelerinden yararlanmak istiyoruz.

 Aşağıdaki Gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte okulumuza teşrifinizi bekler saygılar sunarım. 20/10/2015

 

                                                                                                                               

                                                                                                                              

 Yunus KABİL

                                                                                                                                                                               Okul Müdürü

 

 

 

GÜNDEM:

1-Açılış konuşması ve yoklama.

2-Toplantı gündeminin velilere sunulması

3-Planlı çalışmanın önemi, uyku ve oyun saatlerinin ayarlanması

4-Öğrencilerin kılık, kıyafet ve genel temizlikleri, düzenlerinin konuşulması gerekenlerin ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin tartışılması

5-Televizyon ve bilgisayar kullanımının düzenlenmesi, okula zamanında

   gelinmesi ve devamının sağlanması

6-Evde kitap okuma alışkanlığını geliştirici ortamın hazırlanması

7-Veli, öğretmen, okul işbirliğinin öğrenci başarısına etkileri

8-Alınacak kararlar ve öneriler

9-Dilek ve temenniler, kapanış

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELİ TOPLANTI TUTANAĞI

 

OKULUN ADI               :SÜMER ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ(OKULU)

TOPLANTI  YERİ       :OKUL TOPLANTI SALONU

TOPLANTI  TARİHİ   :27.10.2015(SALI)

TOPLANTI  NO            :   1

 

Sümer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi 27.10.2015(SALI)günü toplantı katılım cetvelinde ismi bulunan velilerin katılımı ile yapılan 1.dönem Veli toplantısını gerçekleştirerek toplantıyı aşağıdaki şekilde tutanak altına alındı.

 

GÜNDEM:

1-Açılış konuşması ve yoklama.

2-Toplantı gündeminin velilere sunulması

3-Planlı çalışmanın önemi, uyku ve oyun saatlerinin ayarlanması

4-Öğrencilerin kılık, kıyafet ve genel temizlikleri, düzenlerinin konuşulması gerekenlerin ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin tartışılması

5-Televizyon ve bilgisayar kullanımının düzenlenmesi, okula zamanında

   gelinmesi ve devamının sağlanması

6-Evde kitap okuma alışkanlığını geliştirici ortamın hazırlanması

7-Veli, öğretmen, okul işbirliğinin öğrenci başarısına etkileri

8-Alınacak kararlar ve öneriler

9-Dilek ve temenniler, kapanış

 

                   

 

  

1- Açılış konuşması ve yoklama:

    

               Toplantıya yeterli katılımın olduğu görülerek gündem açılmıştır. Okul Müdürü Yunus KABİL, açılış konuşmasında, çocuklarımızı önemseyerek veli toplantısına katıldıkları için, gelen velilere teşekkür etti. Okul hakkında yeni kayıt olan öğrenci velilerine bilgi verdi. Okulun eğitim ve öğretim ile diğer yapılan etkinliklerin neler olduğu konusunda velilere bilgi verdi. Bu toplantının genel bir toplantı olduğunu belirterek velilerin istedikleri zaman gerek okul idaresi ile gerek öğretmenler ile ayrıca istedikleri zaman öğrencisi hakkında görüşme yapabileceğini söyledi. Toplantıya katılan velilere kendisine soracakları bir şey olup olmadığı söyledi. Velilerden herhangi bir soru gelmeyince tekrar teşekkür ederek sözlerini bitirdi.

     Gündemin maddeleri okunarak toplantıya katılanların imzaları alınıp yoklama yapılmıştır. Yoklama sonucunda 34 (otuzdört) velinin toplantıya katıldığı saptanmıştır. Gündem üzerinde katılımcıların eklemek istediği maddeler olup olmadığı sorulmuş, Gündemin yeterli olduğu kanaatine varıldı.

 

 

 

 

 

 

2- Toplantı Gündem Maddelerinin Sunumu:

 

               Toplantı gündem maddeleri tahtaya yazılarak velilerden bu maddeler dışında başka gündem maddelerinin eklenilmesi isteyip istemedi soruldu. Veliler de belirlenen gündem maddelerini yeterli buldu. Bunun üzerine belirlenen maddelere ek gündem maddesi eklenmedi.

 

3- Planlı çalışmanın önemi, uyku ve oyun saatlerinin ayarlanması:

 

               Okul Rehber Öğretmeni Duygu Cengiz KAPLAN, Eğitim ve öğretimin daha verimli ve etkili geçmesi için öğrencilerin planlı çalışmaları gerektiğini açıkladı. Zamanlarını iyi bir şekilde değerlendirmeleri gerektiğini de ifade etti. Velilerden bu konuyla ilgili olarak sınıf öğretmeninin bir çalışma programını öğrencilere verilmesini ve takibini yapması gerektiğini söylediler. Ayrıca sadece öğretmenin değil velilerin de bu konuyu takip etmeleri gerektiğini ifade etti. Çünkü başarıyı artırmada sadece öğretmenin etkili olmadığını örneklerle açıkladı. Aynı zamanda uyku ve oyun saatlerinin düzenli bir şekilde ayarlanması gerektiğini ve bu konuda velilere büyük görev düştüğünü söyledi. Geç saatlere kadar televizyon izlenmesi ve yine geç saatlere kadar bilgisayarda oyun oynanmasının öğrenci üzerinde olumsuz durumlara sebep olduğunu söyledi. Bu durumun öğrencinin hem derslerinde hem de sosyal yönden zararlı olduğunu, buna çok dikkat edilmesi gerektiğini ve zamanında alınacak tedbirlerle bunu en aza indirilebileceğini söyledi. Özellikle televizyonda yayınlanan dizilerin ergenlik çağında olan bireylerin üzerinde değişik yönlerde olumsuz etkiler bıraktığını, bu nedenle velilerin öğrencinin izleyebileceği tv programlarına dikkat etmeleri gerektiğini, öğrenciyi olumsuz etkileyebilecek her türlü tv programlarını izletmemeleri gerektiğini söyledi. Velilerden bu konu hakkında soru ya da görüşlerinin olup olmadığını sordu. Velilerden herhangi biri söz almadı. Bunun üzerine toplantıya katılan velilere teşekkür ederek sözlerini bitirdi.

 

4- Kılık, kıyafet ve genel temizlik ve önlemler:

 

               Bütün öğretmenler adına söz alan sınıf öğretmeni Semra SARIGÜL AYTEKİN Öğrencilerimizin okulun belirlediği bir kıyafet şekli olmadığı için serbest kıyafetle geldiklerini gelen velilere anlattı. Kılık ve kıyafet temizliğinin neden önemli olduğunu örneklerle velilere anlattı. Bazı öğrencilerin temizlik konusunda problemleri olduğunu söyledi. Bu durumun bazen diğer öğrenciler tarafından eleştirildiği ve bu konuda problemi olan öğrencinin olumsuz etkilendiğini belirtti. Öğrencilerin kıyafetlerinin temizliğine ailelerinin takipleriyle temiz ve tertipli olarak okula gelmeleri istenerek tüm velilerin de bu görüşü benimsediklerini ifade etmişlerdir. Bu konuda görüş, soru ya da önerisi olan veli olup olmadığını, isterlerse salonda isterlerse özel olarak öğrencinin sınıf öğretmeni ile birebir görüşebileceklerini söyledi. Toplantıya katılan velilere teşekkür etti ve sözlerini bitirdi. 

 

 

 

 

 

 

5- Televizyon ve bilgisayar kullanımı, okula zamanında gelme ve devam:

 

            Bu gündem maddesi için bütün öğretmenler adına söz alan müdür yardımcısı İrfan BİNİCİ Geçen yıllarda olduğu gibi bazı öğrencilerimizin aşırı şekilde televizyon izledikleri ve bilgisayar salonlarında zaman harcadıkları gözlemlenmişti. Mümkün olduğunca veli işbirliğiyle bunu minimum düzeye çekilebileceği, bilgisayar salonlarında ve evde öğrencilerimizin (Daha çok erkek öğrenciler) zaman girmelerini önlemek gerektiği ve hatta gerekiyorsa eğitim amaçlı varsa evde bilgisayar birlikte internetin de eve getirilerek kontrollü kullanımının sağlanması gerektiğini ifade etti. Velilerden bazıları evlerinde ikisinin mevcut olduğunu bazı velilerin ise bilgisayarlarının olup internet bağlantısının olmadığını açıkladılar. Özellikle bazı öğrencilerin devamsızlığı neredeyse alışkanlık noktasına getirdiğini, bu konuda hem okul idaresi hem rehberlik servisi hem de sınıf öğretmenleri tarafından takip edilerek sebeplerini ortaya çıkarmaya, ayrıca velilerin de bu konuda bilgilendirerek bu konunun çözümü için onlarla da işbirliğine gidildiğini söyledi. Yine velilerin çocukların okula geç kalmamaları için servis saatlerine dikkat etmeleri gerektiğini, eğer öğrenci herhangi bir nedenle okula gelemiyorsa bilgi vermesinin çok önemli olduğunu söyledi. Velilerden bu konu hakkında soru ya da görüşlerinin olup olmadığını sordu. Velilerden herhangi biri söz almadı. Bunun üzerine toplantıya katılan velilere teşekkür ederek sözlerini bitirdi.

 

6- Evde kitap okuma alışkanlığını geliştirici Çalışmalar:

 

            Bütün öğretmenler adına söz alan sınıf öğretmeni Osman FIRAT, Uygun ev ortamı ve bol destekleyici kitapların olması öğrenci başarısını yüksek şekilde etkilediğini velilere söyledi. Okuldan bağımsız olarak evde takviye amaçlı kaynak kitapları alabileceklerini ifade etti. Özellikle okuma ve yazmada problemi olan öğrencilerin olduğunu, sınıf öğretmenleri tarafından her ne kadar bunu çözmeye çalışsalar da vakit konusunda sıkıntı çektiklerini söyledi. Bu nedenle okuldaki çalışmalara ek olarak öğrencinin evde de yeterli kadar çalışması gerektiğini ve velilerin bunu kontrol etmesinin önemli olduğunu söyledi. Velilerin çoğunluğu bu fikre katıldıklarını ve bu işi kendileri gerçekleştirmeye çalışacaklarını söylediler.

      

7- Veli, öğretmen, okul işbirliğinin öğrenci başarısına etkileri:

 

            Okul Rehber Öğretmeni Duygu Cengiz KAPLAN, Öğrenci başarının sürekli devamını istiyorsak ders saatleri dışında ve gerekiyorsa iletişimin güçlü olduğu bu çağda telefonla birebir görüşerek öğrencimizi takip etmek alınacak önlemleri tartışmak, okula gelerek öğrencimize yanında olduklarını hissettirmek onların başarısını büyük ölçüde etkileyeceğini ve velisinin gerçekten onu benimsediğini, önemsediğini bilecek ve olumlu bir şekilde hayatının her aşamasına bunu yansıtacağını unutmamamız gerektiğini söyledi. Velilerden toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili soru, görüş ve önerilerinin olup olmadığını sordu. Velilerden herhangi biri söz almadı. Bunun üzerine velilere teşekkür ederek sözlerini bitirdi.

       

           

8-Alınan kararlar ve öneriler:

 

1-      Öğrencilerimizin evde alınacak belirli önlemlerle ile zamanında yatıp kalkmasına;

2-      Genel temizlik kurallarının uygulanmasına, kılık ve kıyafetin temiz giydirilerek öğrencilerin okula yollanmasına;

3- Belli zamanlarda televizyon izlemeleri sağlanarak kontrollü tv izlenmesine ve oyun amaçlı öğrencilerin internet kafelerde dolaşmalarının engellenmesine;

4- Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin artması için okuma kitaplarından birer set alınarak evde ve okulda da okuma saatlerinde bunların okunmasının sağlanmasına; kaynak kitapların evde çalışma amaçlı alınmasının velilerin isteğine bırakılmasına;

     Karar verildi.     

 

 

 

9-Dilek ve temenniler, kapanış:

 

Okul müdürü Yunus KABİL, Velilere soru ve önerilerinin olup olmadığını sordu. Velilerden bu konuda fikir beyan eden olmadı. Bunun üzerine Okul müdürü Yunus KABİL, toplantıya katılan velilere teşekkür etti. Toplantının sona erdiğini; fakat velilerin öğretmenlerle birebir görüşebileceğini söyledi. Bunun üzerine veliler öğretmenlerle birebir görüşme imkanı buldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

İrfan BİNİCİ                                  Duygu CENGİZ KAPTAN                             Ali KARAASLAN

 Müdür Yrd.                                         Rehber Öğretmen                             Atölye Öğretmeni

 

 

 

 

 

Semra S. AYTEKİN                          Hüseyin EROĞLU                              Osman FIRAT        

Özel Eğitim Öğretmeni                      Atölye Öğretmeni                         Özel Eğitim Öğretmeni          

 

 

 

 

 

           Emel KANTARCI                         Nurdan YILMAZ                          Buket DÜZGÜNKAYA                                       

                                                                                                                         

 

 

 

    N. ÇİĞDEM EGE                       GÖZDE GURTARAN                      ZEYNEP ATLILAR                                                    

 Özel Eğitim Öğretmeni                  Özel Eğitim Öğretmeni                  Özel Eğitim Öğretmeni      

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGUNDUR

27/10/2015

 

 Yunus KABİL

 Okul MüdürüYazdır: