Görme Engelliler

VELİ TOPLANTISI

VELİ TOPLANTISI

 

 

SÜMER ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ(OKULU) MÜDÜRLÜĞÜ

I.DÖNEM VELİ TOPLANTISINA DAVETİYE

 

Sayın Velimiz,

 

Okulumuzun 2016–2017 Eğitim-Öğretim Yılı I.Dönem Veli Toplantısı 25/10/2016 salı günü Saat 12:00–13:00 saatleri arasında okulumuz toplantı salonunda yapılacaktır.

            Eğitim-Öğretimde başarıyı artırıcı çalışmalarımıza, okul-aile arasındaki bağları güçlendirici, birlik ve beraberlik içinde öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamada sizlerin görüş ve düşüncelerinden yararlanmak istiyoruz.

 Aşağıdaki Gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte okulumuza teşrifinizi bekler saygılar sunarım. 20/10/2016

 

 

 

                                                                                                                               

                                                                                                                                                    Yunus KABİL

                                                                                                                                                     Okul Müdürü

 

 

 

GÜNDEM:

1-Açılış konuşması ve yoklama.

2-Toplantı gündeminin velilere sunulması

3-Planlı çalışmanın önemi, uyku ve oyun saatlerinin ayarlanması

4-Öğrencilerin kılık, kıyafet ve genel temizlikleri, düzenlerinin konuşulması gerekenlerin ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin tartışılması

5-Televizyon ve bilgisayar kullanımının düzenlenmesi, okula zamanında

   gelinmesi ve devamının sağlanması

6-Evde kitap okuma alışkanlığını geliştirici ortamın hazırlanması

7-Veli, öğretmen, okul işbirliğinin öğrenci başarısına etkileri

8-Alınacak kararlar ve öneriler

9-Dilek ve temenniler, kapanış